ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
31
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,762
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,674

ค่ายนักเรียนที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ยินดีต้อนรับ ชุมนุมนักเรียนที่ปรึกษา YC จาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ได้รับเกียรติจาก ชุมนุมนักเรียนที่ปรึกษา YC จาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงานและเข้าค่ายกิจกรรม เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ในวันที่ ๔-๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย YC ระดับโรงเรียน