ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
80
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,956
ผู้เข้าชมทั้งหมด
776,763

อบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน PKD Model

     โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษาจัดอบรมสภานักเรียน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน P.K.D. Model ( โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา - โรงเรียนโคกสว่างค้มวิทยานุสรณ์ - โรงเรียนดงยางวิทยาคม) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
     ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลกร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโคกสว่างค้มวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง