ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
31
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,762
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,674

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "จิ๋วแต่แจ๋ว"

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...โดยการนำของ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากปีการศึกษา 2557 - 2559 โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารงานตามความต้องการของชุมชน เน้นการสร้างคนดี การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินงานระบบการดูแล­ช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเยี่ยม ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีความสุข

 https://www.youtube.com/watch?v=FV3p8kqZGkk