ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...Best Practice โรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนสุจริต “ใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ผลงานแห่งความสำเร็จ” โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (School Based Management : SBM)

https://www.youtube.com/watch?v=pH9PITHsRTk