ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
8
ผู้เข้าชมเดือนนี้
19,467
ผู้เข้าชมทั้งหมด
649,940

เยียมบ้านนักเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามนโยบายผู้บริหารโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 %  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนจำนวน ๓๓๘ คน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี