ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
112
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,053
ผู้เข้าชมทั้งหมด
699,065

เยียมบ้านนักเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามนโยบายผู้บริหารโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 %  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนจำนวน ๓๓๘ คน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี