โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
36
ผู้เข้าชมเดือนนี้
19,016
ผู้เข้าชมทั้งหมด
153,115

มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโดย ดร. เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลากร มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังการรับผิดชอบในการทำความสะอาดโรงเรียน โดยเน้น 3 สุข ได้แก่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม  โดยมีกฎของการรักษาความสะอาดอยู่ 2 ข้อ คือ 1. ไม่ทิ้ง  2. เจอ เก็บ