โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,635
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,482
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,492

พ่นยากำจัดยุงลาย

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจำบลไผ่ใหญ่พ่นยากำจัดยุงลายพาหะเชื้อไข้เลือดออก ตามอาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้