โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
208
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7,224
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,509

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ร่วมกับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (ม่วงสามสิบ ๒) สพป.อบ.๑
จัดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐