ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
445
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,847
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,214

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดอุบลราชธานี

     จัดกิจกรรมตาม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
วัน อังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


ดร.เฉลิมเกียาติ  แก้วกนก กล่าวเปิดพิธี
https://youtu.be/R648mqR9b7c