โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
209
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7,225
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,510

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดอุบลราชธานี

     จัดกิจกรรมตาม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
วัน อังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


ดร.เฉลิมเกียาติ  แก้วกนก กล่าวเปิดพิธี
https://youtu.be/R648mqR9b7c