โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
820
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3,351
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,262

มุทิตาจิต 2561

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา นำโดย ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูธงชัย  ศิริวาลย์  คุณครูวิชาญ  ทองคำ คุณครูเฉลิมศรี  ศิริวาลย์ และนักการแสวง  ทองสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมการเวก