ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8,888
ผู้เข้าชมทั้งหมด
702,900

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา


นายกฤษดา ยิ่งยืน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอนันตพร คุปวานิชพงษ์
กรรมการ

นายธงชัย ศิริวาลย์
กรรมการ

นายโสดา สิมพันธ์
กรรมการ

นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
กรรมการ

นายสุทธิพจน์ ทองสุข
กรรมการ

พระครูวิบูลย์ ปุญญาภรณ์
กรรมการ

นายวิชัย แสงชาติ
กรรมการ

นายบันทึก หลักทอง
กรรมการ

นายไสว วงศ์กระจ่าง
กรรมการ

นายสุริยันต์ สีวะรวม
กรรมการ

นายบุญศรี มุจรินทร์
กรรมการ

นายคำพร วงศ์เพ็ญ
กรรมการ

นายบุญชู สานขุน
กรรมการ

ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
กรรมการและเลขานุการ