ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...การสร้างวินัยเชิงบวกของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นกระบวนการโน้มน้าวคนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างมีเหตุผล ...

https://www.youtube.com/watch?v=jII1CMIwV-8