ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
7
ผู้เข้าชมเดือนนี้
19,466
ผู้เข้าชมทั้งหมด
649,939

การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๓๑ พพฤษภาคม ๒๕๕๙

    นายเกษมสันต์ มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประธานคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และค่านิยม 12 ประการ ของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ให้การต้อนรับ และจัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมิณ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา