ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8,886
ผู้เข้าชมทั้งหมด
702,898

การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๓๑ พพฤษภาคม ๒๕๕๙

    นายเกษมสันต์ มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประธานคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และค่านิยม 12 ประการ ของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ให้การต้อนรับ และจัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมิณ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา