ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

มอบรายงานการศึกษาอิสระ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

   นายสมดี  พรหมสวัสดิ์ นายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบรายงานการศึกษาอิสระ การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ อบต.ไผ่ใหญ่ ไว้ประจำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เนื่องในวันมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙