ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
53
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4,109
ผู้เข้าชมทั้งหมด
664,991

ประเมินนักเรียนพระราชทาน

นายนพรัตน์ ชูแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
นายนพรัตน์ ชูแก้ว นักเรียนชั้น ม.๓/๑ รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา ตัวแทนนักเรียน ม.ต้น รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา


https://www.youtube.com/watch?v=6BAM5s4hRPU