ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

ประเมินนักเรียนพระราชทาน

นายนพรัตน์ ชูแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
นายนพรัตน์ ชูแก้ว นักเรียนชั้น ม.๓/๑ รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา ตัวแทนนักเรียน ม.ต้น รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา


https://www.youtube.com/watch?v=6BAM5s4hRPU