ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

นางสาววรัญญา แสนสิงห์ นักเรียนชั้นม.๕/๑ รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา ตัวแทนนักเรียน ม.ปลาย รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=Ov2IJhTrSUE