ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะครู ตัวแทนแม่ค้า เข้าร่วมการประชุมในครั้งที่ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา