ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,724
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,636

รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   นักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จำนวน ๒๗ คน รับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ ณ วัดเวฬุวัน ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

   ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงวสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคน ขอบขอบคุณอย่างยิ่ง