ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
114
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,055
ผู้เข้าชมทั้งหมด
699,067

รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   นักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จำนวน ๒๗ คน รับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ ณ วัดเวฬุวัน ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

   ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงวสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคน ขอบขอบคุณอย่างยิ่ง