โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
653
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,683
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,177

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   ศึกษานิเทศ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะกครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ โดยมี ผอ.ทองเสาร์ แก้วหลวง ผอ.รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้