ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8,886
ผู้เข้าชมทั้งหมด
702,898

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   ศึกษานิเทศ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะกครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ โดยมี ผอ.ทองเสาร์ แก้วหลวง ผอ.รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้