ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   ศึกษานิเทศ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะกครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ โดยมี ผอ.ทองเสาร์ แก้วหลวง ผอ.รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้