ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน