โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
648
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,678
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,172

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน