โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
672
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,702
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,196

๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการ ที่ 11 และ 13) นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ด้วยความยินดียิ่ง