ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายม่วงสามสิบ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง