ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
8
ผู้เข้าชมเดือนนี้
19,467
ผู้เข้าชมทั้งหมด
649,940

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายม่วงสามสิบ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง