โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
660
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,690
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,184

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายม่วงสามสิบ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง