โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
18
ผู้เข้าชมเดือนนี้
18,998
ผู้เข้าชมทั้งหมด
153,097

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  ดร. เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา