ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  ดร. เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา