โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
17
ผู้เข้าชมเดือนนี้
18,997
ผู้เข้าชมทั้งหมด
153,096

MJ Motor มอบทุการศึกษา

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ขอขอบคุณ...คุณมานิตต์ จงจิตต์เวชกุล ผู้ประดอบการร้าน "เอ็มเจ มอเตอร์" ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ที่ท่านไดให้ความเมตตา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนด้วยดีตลอดมา วันพุธ ที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐