ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

MJ Motor มอบทุการศึกษา

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ขอขอบคุณ...คุณมานิตต์ จงจิตต์เวชกุล ผู้ประดอบการร้าน "เอ็มเจ มอเตอร์" ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ที่ท่านไดให้ความเมตตา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนด้วยดีตลอดมา วันพุธ ที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐