ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ครบรอบ ๓ ปี ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก

๑๗ กุมภาพัธ์  ๒๕๖๐ ครบรอบ ๓ ปี ผู้บริหารโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กับผลงาน ๖  ผลงาน อาทิเช่น นักเรียนที่ปรึกษา นักเรียนพระราชทาน ฯลฯ ผลงานระดับชาติ ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา