ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,889
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7,129
ผู้เข้าชมทั้งหมด
711,728

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องสมุดดิจิตอล

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.สมบูรณ์  บุญศิริ และคณะ ตัวแทนโรตารีสากล ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณสนับสนุน ปรับปรุงห้องเรียน และห้องสมุดดิจิตอล ด้วยความยินดียิ่ง วันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐