ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องสมุดดิจิตอล

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.สมบูรณ์  บุญศิริ และคณะ ตัวแทนโรตารีสากล ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณสนับสนุน ปรับปรุงห้องเรียน และห้องสมุดดิจิตอล ด้วยความยินดียิ่ง วันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐