โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
659
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,689
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,183

สพม.2 ศึกษาดูงาน

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ นายชวลิต  นกขุนทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐