โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,630
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,477
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,487

ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 
๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๖๒ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๒ ปัจฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖
๑  มีนาคม ๖๒ แนะแนวศึกษาต่อ
๑๓  มีนาคม ๖๒ ประกาศผลการเรียน
๑๓-๑๘ มีนาคม ๖๒ แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๑
๑๙-๒๒ มีนาคม ๖๒ แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๒
๒๒-๒๗ มีนาคม ๖๒  รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
๒๘  มีนาคม ๖๒  สอบคัดเลือก ม.๑ ,ประกาศผลสอบ
๒๙  มีนาคม ๖๒ รายงานตัว,มอบตัว,นักเรียน ม.๑ และ ม.๔
๓๑  มีนาคม ๖๒  ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๖  พฤษภาคม ๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒