โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,630
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,477
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,487

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 4,339

เพลงมาร์ชโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

คำร้อง-ทำนอง   นายพันศักดิ์  วังคะฮาต

                       *ไผ่ใหญ่ศึกษา  เลื่องลือชา                     ดูงามเด่น    ชื่นฉ่ำเย็น  แมกไม้  เป็นทิวงาม
      เกียรติภูมิ   วัฒนา  เรืองนาม                                    ไผ่ใหญ่เมืองงาม   สมนาม  จักขิณธานี
                       *แหล่งรวมใจ  ไผ่ใหญ่ศึกษา                   ร่วมศรัทธา  รักสามัคคี
      รวมพลัง  สร้างสรรค์  คุณความดี                               เพื่อเกียรติศักดิ์ศรี  เทิดทวี  เกริกไกร
                       *ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์               พร้อมยืนหยัด  เทิดเหนือ  ดวงใจ
      สถาปนา  สถาบัน  คงคู่ไทย                                      นามไผ่ใหญ่  ศึกษา  สถาพร
                       *ศึกษาดี  ศึกษาดี มีวินัย  ใผ่คุณธรรม        นำสังคม  น่าชื่นชม  สมดังปณิธาน         
                                                     
                                                                            *ย้อนทั้งเพลง*