โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
39
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,767
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,052

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 5,325

 

    จำนวนนักเรียน  ( ข้อมูล  17  มิถุนายน  2559)
แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น

 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  1 69 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  2 76 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  3 49 2  
  รวม   ม.ต้น 194 6  
         
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  4 21 1  
  มัธยมศึกษาปีที่  5 46 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  6 49 2  
  รวม ม. ปลาย 144 6  
         
  นักเรียน รวม(คน) ห้องเรียน  
  นักเรียนทั้งสิ้น 338 12