โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,630
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,477
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,487

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 5,409

 

    จำนวนนักเรียน  ( ข้อมูล  17  มิถุนายน  2559)
แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น

 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  1 69 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  2 76 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  3 49 2  
  รวม   ม.ต้น 194 6  
         
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  4 21 1  
  มัธยมศึกษาปีที่  5 46 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  6 49 2  
  รวม ม. ปลาย 144 6  
         
  นักเรียน รวม(คน) ห้องเรียน  
  นักเรียนทั้งสิ้น 338 12