ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
446
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,215

หัวหน้ากลุ่มงาน


ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย ศิริวาลย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
ครู ชำนาญการ

นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี จำปาหอม หัวหน้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการ