ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8,888
ผู้เข้าชมทั้งหมด
702,900

หัวหน้ากลุ่มงาน โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา


ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย ศิริวาลย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
ครู ชำนาญการ

นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี จำปาหอม หัวหน้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการ