ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8,888
ผู้เข้าชมทั้งหมด
702,900

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา


นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
ครู ชำนาญการ

นายสุพจน์ สมดี
ครู ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ขันอ่อน
ครู ชำนาญการ

นายเสกสรร หูวอง
ครู ชำนาญการ