โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,774
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,621
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,631

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางปรียานันท์ เขจรสาย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปราณี ศิริวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายยม ศิริวร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิราทิพย์ ไชยเดชกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ