โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
39
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,767
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,052

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางปรียานันท์ เขจรสาย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปราณี ศิริวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายยม ศิริวร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิราทิพย์ ไชยเดชกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ