โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
39
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,767
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,052

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


นางเฉลิมศรี ศิริวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ ทองคำ
ครู ชำนาญการ

นายมนตรี จำปาหอม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครู ชำนาญการ

ทนงศักดิ์ ไชยวิเศษ
พนักงานราชการ