โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,846
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,693
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,703

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


นางเฉลิมศรี ศิริวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ ทองคำ
ครู ชำนาญการ

นายมนตรี จำปาหอม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครู ชำนาญการ

ทนงศักดิ์ ไชยวิเศษ
พนักงานราชการ