โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,680
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,527
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,537

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายธงชัย ศิริวาลย์
ผู้เข้าชม 568
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก : บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-946-8531
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :