โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
668
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,698
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,192

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ ไชยวิเศษ
ผู้เข้าชม 757
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สารสนเทศการจัดการ (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 080 161 9659
เว็บไซต์ : http://-
อีเมล์ : kru_thanongsak@hotmail.com
อื่น ๆ : -