ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา (ต้นแบบโรงเรียนในฝัน บริการเหนือความคาดหมาย สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลัษณ์ความพอเพียง) อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
112
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,053
ผู้เข้าชมทั้งหมด
699,065

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรณู เข็มพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้เข้าชม 244
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083 386 2907
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :